ОТГОВОРИ

Answers
По-долу са верните отговори на викторината “TIME TO MOVE за всеки”:
 
1. Една и съща програма ли са “Еразъм” и “Еразъм +” в момента?
Отговор- Не
 
2. В кой период на 2018 г. се провежда кампанията “Тime to move”?
Отговор- от началото на октомври до края на октомври 2018 г.
 
3. Какво според Вас е Eurodesk?
Отговор- Мрежа, предоставяща информационни услуги на младежи и специалисти, работещи с младежи, относно европейски възможности в областите на образованието, обучението и младежта, както и във връзка с участието на младежи в европейски дейности.
 
4. Колко участници (в това число и груп лидерите) трябва да има най-малко един младежки обмен, за да бъде финансиран по програма Еразъм +?
Отговор- 20
 
5. Каква е минималната възраст за допустимост на груп лидер при младежки обмен:
Отговор- 18
 
6. Каква е минималната възраст за допустимост на младежи за участие в младежки обмени:
Отговор- 13
 
7. Каква е максималната възраст за допустимост на младежи за участие в младежки обмени:
Отговор- 30
 
8. Колко дни максимално може да е продължителността на една предварителна среща (Advance Planning Visit /APV/) без дните за път:
Отговор- 2
 
9. Допустим ли е за финансиране фестивал като младежки обмен по програма “Еразъм +”?
Отговор- Не
 
Викторината “Time to move за всеки” е част от събитията по повод кампанията TIME TO MOVE 2018. 
 
Основен партньор на проекта е “Еразъм +”. Инициативата се подпомага финансово от Центъра за развитие на човешките ресурси и Евродеск в България.
Facebook
Facebook
INSTAGRAM
SOCIALICON