ОТГОВОРИ

Header_G.O.D. ngo

ОТГОВОРИ НА ВИКТОРИНАТА “АЗ ГЛАСУВАМ!”

На коя дата ще бъдат изборите за Европейски парламент в България?

Отговор– 26 май

Колко представители в Европейския парламент ще избираме на предстоящите избори през май 2019 г.?

Отговор– 17

Колко звезди има знамето на Европейския съюз?

Отговор– 12

Колко са официалните езици на Европейския съюз?

Отговор– 24

Задължително ли е гласуването за Европейски парламент в България?

Отговор– Да

Кое музикално произведение е химна на ЕС?

Отговор– Одата на радостта

Какво е мотото на Европейския съюз?

Отговор– Единство в многообразието.

Колко са държавите членки на Европейския съюз?

Отговор– 28

Коя година България става член на Европейския съюз?

Отговор– 2007

Коя е държавата последно присъединила се към Европейския съюз?

Отговор– Хърватска

Колко години е мандатът на един евродепутат?

Отговор– 5

Как се казва единната валута на Европейския съюз?

Отговор– Евро

На коя дата се чества денят на Европа?

Отговор– 9 май

Колко хора са имали възможност да се обучават, да учат, да бъдат доброволци или да придобият професионален опит в чужбина благодарение на стартираната през 1987 г. програма „Еразъм“ и нейният приемник „Еразъм+“?

Отговор– над 9 милиона

Проектът “Аз гласувам” се реализира с финансовата подкрепа на Центъра за развитие на човешките ресурси и Евродеск България във връзка с кампанията “Европейска седмица на младежта 2019 г.“

Facebook
Facebook
INSTAGRAM
SOCIALICON