Насърчаване на младежкото предприемачество

 

epi-predpriema4estvo

 

This opportunity is eligible only for Bulgarians.

Институт за икономическа политика стартира изпълнението на проект „Насърчаване на младежкото предприемачество”, финансиран по Програмата „Еразъм+”, КД3 Структурен диалог. Основната цел на проекта е да доведе до подобряване на ефективността на политиките, които стимулират предприемаческата активност и младежкото предприемачество чрез предоставянето на платформа за конструктивен диалог между младежи от цялата страна и представители на отговорните за тези политики национални и местни институции.

В рамките на проекта са предвидени редица дейности, които могат да бъдат обобщени, както следва:

Провеждане на три еднодневни Национални младежки срещи в София, Пловдив и Варна през ноември 2016 г., по време на които участващите по проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от 7 официални младежки говорители, които ще имат координационни функции и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на проекта.

Провеждане на три двудневни Форуми за структурен диалог в посочените градове през пролетта на 2017 г. с цел конкретизиране на предложените идеи за реформи и представянето им пред представителите на отговорните институции на местно равнище;

Провеждане на еднодневен Заключителен форум за структурен диалог в София с представители на всички ресорни национални институции, на които ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството;

Изготвяне на Документ, който ще съдържа конкретни предложения за реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в това число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес;

Представяне на финалната версия на Документа с предложения за реформи пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България.

В момента Институт за икономическа политика подготвя изпълнението на първия етап от проекта, който включва провеждането на три Национални младежки срещи в София, Пловдив и Варна при следния график:

– Национална младежка среща в Пловдив на 10 ноември 2016 г.

– Национална младежка Среща във Варна на 17 ноември 2016 г.

– Национална младежка среща в София на 24 ноември 2016 г.

В тази връзка, ако сте млад и активен български гражданин на възраст между 19 и 30 години, който проявява интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране и развитие на бизнес и желае да сподели своята гледна точка по тези политики с ресорните публични институции, сега е моментът да се включите в проекта на ИИП „Насърчаване на младежкото предприемачество”.

Как може да стане това?

Като попълните формата за кандидатстване за участие в проекта, в рамките на който ще имате възможност не само да се запознаете в конкретика с текущите политики за насърчаване на предприемачеството, но и да изкажете своето мнение и да дадете конкретни предложения за тяхното реформиране, като споделите своите възгледи с представители на ресорните национални и местни институции.

Вярваме, че заедно можем да направим тези политики по-ефективни и ще се радваме да Ви приветстваме в нашата група от младежи по проекта “Enable Youth Entrepreneurship”!

Важни уточнения:

– Всички младежи, взели участие в проекта на ИИП „Насърчаване на младежкото предприемачество”, ще получат сертификат Youthpass;

– Разходите, които се поемат от организаторите по време на предвидените по проекта събития включват изхранване и обучителни материали. Бюджетът на проекта позволява възстановяване на транспортните разходи на участници, само ако те живеят/следват в населени места, разположени в близост до локацията на съответната среща;

– За да може да се получи конструктивен диалог както между младежите, така и с представителите на публичните институции, е желателно избраните за участие в проекта младежи да вземат участие във всички предвидени дейности по проекта.

 Повече информация ТУК 

Please follow and like us:
INSTAGRAM
SOCIALICON